Logo
Uutta Elämää Uutta Elämää

Vaarallinen jäte

Mikkelin Kierrätyskeskus ottaa vastaan kotitalouksilta myös erilaista vaaralliseksi luokiteltua jätettä. (Vastaanotto toimii Metsäsairila Oy:n ja Ekokemin ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.) Vaaralliseksi jätteeksi luokitellaan mm. akut, maalit, öljyt, jarrunesteet, pesuaineet, erilaiset liuottimet, paristot, loisteputket ja energiasäästölamput.

Vastaanoton yhteydessä jäte tunnistetaan asiakkaan kertoman mukaan ja jätteen luovuttaja on velvollinen vahvistamaan allekirjoituksellaan tuodun jätteen laadun ja määrän.  Vaarallisen jätteen jatkokäsittelyssä työskentelee Ekokemin kouluttama henkilö ja hän vastaa mielellään kysymyksiin aiheeseen liittyen. Vaarallisen jätteen vastaanotto kotitalouksilta on maksutonta.

Yritysten tulee toimittaa vaarallinen jäte Metsäsairilan jätepisteeseen. Mikkelin Toimintakeskuksen Kierrätyskeskus ei ota vastaan vaarallista jätettä yrityksiltä, yrityksen koosta riippumatta.

Kimmo Ahvenainen
Logistiikka, vastaanotto
Vaarallisten jätteiden neuvonta
050 462 0665

Raimo Ruhanen
Toimialapäällikkö, kierrätystoiminta
050 595 3092