Logo
Uutta Elämää Uutta Elämää

Työvalmennus

Mikkelin Toimintakeskus ry:n valmentautujat saavat työjaksonsa ajan valmennusta, millä pyritään ammatillisen osaamisen kasvattamiseen sekä yksilöllisen toimintakyvyn vahvistumiseen. Työvalmennuksen keinoin asiakkaat voivat saavuttaa paremmat valmiudet edetä kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta.

Mikkelin Toimintakeskuksella valmentautujalle järjestetään työtä, joka vastaa hänen suorituskykyään ja häntä ohjataan ja tuetaan työn tekemisessä. Työtä tehdessä valmentautuja saa tarpeen mukaan opetusta, ohjausta, jatkuvaa päivittäistä tukea ja kannustusta työn tekemisessä ja työyhteisössä olemisesta. Valmennuksessa opetellaan työelämän pelisääntöjä, työhön tulemisen ja työn tekemisen lisäksi taukojen noudattamista, toisten huomioimista ja osallistumista työyhteisön toimintaan.

Jokaisella työpajalla tai työpisteellä on työnjohtaja, joka on pajalla tehtävän alan ammattilainen. Pajalla on myös vastuuvalmentaja, joka on pajalla valmentautujaa varten. Vastuuvalmentajan ja työnjohtajan työt täydentävät toisiaan ja tukevat valmentautujan kokonaisvaltaista kehittymistä.

Vastuuvalmentajan avulla pyritään tukemaan valmentautujan toimintakyvyn vahvistumista, arjenhallinnan parantumista ja koulutus- ja työuran suunnittelua huomioon ottaen valmentautujan henkilökohtaiset tavoitteet. Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluvat eri työpajoilla ja työpisteissä työskentelevien henkilöiden ohjaaminen, tukeminen, valmennussuunnitelmien tekeminen ja niiden seuraaminen ja arviointi. Vastuuvalmentaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Vastuuvalmentaja toimii työnjohtajan työparina, valmentautujan työkunnon arvioitsijana ja kehityksen seuraajana ohjaten valmentautujaa tulevaisuuteen. Valmennuksella pyritään parantamaan valmentautujien elämänhallinnan ja työelämävalmiudet tasolle, joka tekee jatkopolkujen rakentamisen mahdolliseksi.