Logo
Uutta Elämää Uutta Elämää

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on tekoja

Mikkelin Toimintakeskus ry tekee työtä ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön parantamiseksi. Yhteiskuntavastuullinen toimintamme perustuu pitkäaikaistyöttömien valmentamiseen ja työllistämiseen, joka lisää sosiaalista osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä sekä kierrätystoimintaan, joka vähentää kulutusta ja säästää luonnonvaroja.

Sosiaalinen vastuu

Yhdistyksen työtehtävät tarjoavat matalan kynnyksen väylän työelämään. Jokaisella yhdistyksessä työskentelevällä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja työelämätaitojaan omien voimavarojensa mukaisesti. Työntekijämme työskentelevät työvalmentajien ohjauksessa ja saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta omien asioidensa hoitamisessa, jatkotyöllistymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa.

Yhdistyksen toimintatapa mahdollistaa sen, että työpaikalla pystytään huomioimaan työntekijöiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet.  Työhyvinvointi ja työssä jaksamisesta huolehtiminen on määritelty jatkuvan kehittämisen alueeksi.

Ympäristövastuu

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttö säästää luontoa ja vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden määrää. Tämän vuoksi kierrätyskeskus ottaa vastaan, huoltaa, korjaa ja myy eteenpäin käytettyjä tavaroita sekä kierrätysmateriaaleista valmistettuja uusiotuotteita. 

Vuonna 2014 kierrätyskeskuksessa käsiteltiin ja lähetettiin jatkokäsittelyyn sekalaista materiaalia noin miljoona kiloa. Tämän lisäksi kierrätyskeskuksesta lähti tonneittain käyttökelpoista kierrätystavaraa myyntiin omiin kierrätysmyymälöihin. Ilman työntekijöidemme työpanosta nämä tavarat olisivat päätyneet kaatopaikoille ja lisärasittamaan luontoa.

Taloudellinen vastuu

Yhdistys toteuttaa taloudellista vastuuta hoitamalla talouttaan tehokkaasti ja huolehtimalla velvoitteistaan yhteiskunnan suuntaan. Yhdistys noudattaa tasavertaista ja maltillista palkitsemispolitiikkaa ja kohtuullisuutta kaikissa hankinnoissaan ja taloudellisissa sopimussuhteissaan. Hankinnoissa yhdistys suosii muita yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä yrityksiä, jotka muutoin painottavat sosiaalista vastuuta.