Suoraan sisältöön

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta - UTK

Hankeaika: 1.2.2019 - 30.9.2021
Vastuuhenkilöt: Pauliina Kuukka
Kumppanit: Etelä-Savon Koulutus Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen sisältö

Hankkeessa lisätään kiertotalouden osaamista ja edistetään kiertotalouden periaatteiden toteutumista oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kuluttajien keskuudessa. Toimintakeskus toimii hankkeessa oppimisympäristönä työelämälähtöisille kiertotalouden koulutuksille ja kehittää kuluttajille, kouluille ja alueen pienyrityksille suunnattuja neuvontapalveluja sekä muita arkea helpottavia kiertotalouden palveluja. Toimintakeskuksen henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa perehdytään muun muassa elinkaariajattelun mukaiseen tuotesuunnitteluun, materiaalituntemukseen ja materiaalien kartoittamiseen sekä kiertotalouden liiketoiminta- ja palvelumalleihin.

Mitä hankkeella saavutetaan

Hanke tuottaa uutta kiertotalouden osaamista ja tarjoaa työelämässä jo mukana oleville ja työelämään pyrkiville mahdollisuuden kartuttaa omalla ammattialalla tarvittavia kiertotaloustietoja ja –taitoja. Hanke tuottaa uusia työelämälähtöisiä koulutussisältöjä ja työvaltaisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa syntyy ajanmukaisia perehdytysmateriaaleja kiertotalouden eri tehtävissä työskenteleville. Hanke tuottaa uusia kiertotaloutta edistäviä palveluja.