Suoraan sisältöön

Kameravalvontarekisteri

Rekisterinpitäjä
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 129 4673

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Ahonen

Osoite
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Prikaatinkatu 10, 50100 Mikkeli 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 129 4673

Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä kiinteistössä vuokralaisten ja toimijoiden turvallisuutta

Asiakastilat:

Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta. (759/2004 16§ Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)

Käytävät ja yleiset oleskelutilat:

Valvoa omaisuutta ja varmistaa, että omaisuutta vaarantaviin tilanteisiin voidaan puuttua ja jälkikäteen selvittää. (759/2004 16§) Ehkäistä työntekijän työhön liittyvää mahdollista väkivallan uhkaa ja vaaraa hänen turvallisuudelleen, sekä edelliseen ja omaisuuteen kohdistuneiden rikosten selvittäminen myös myöhemmässä vaiheessa. (759/2004 16§, 738/2002 27§ Työturvallisuuslaki.)

Piha-alueet:

Valvoa omaisuutta ja varmistaa, että omaisuutta vaarantaviin tilanteisiin voidaan puuttua ja jälkikäteen tarvittaessa selvittää. (759/2004 16§). Varmistaa henkilökunnan, opiskelijoiden ja asiakkaiden turvallisuutta. (759/2004 16§ Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)

Rekisterin tietosisältö

  • Jatkuvasti kuvaa tallentava.
  • Tallennusaika n. 3 vk - 2kk.
  • Kiinteistön teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloista ja piha-alueella.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kiinteistön tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. Digitaalinen aineisto

Digitaalisessa muodossa oleva (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) rekisteri on suojattu salasanalla. Jokaiselle rekisterin käsittelyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja sälytetään tallentimen kapasiteetista riippuen ½ - 2 kk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

Rekisteriin tallennettavien informointi
Kuvauksesta informoidaan ulko-ovilla sisään saapuvia näkyvillä ”Rakennuksessa tallentava kameravalvonta” – tyyppisillä kylteillä. Lisäksi vastuu henkilöillä on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.