Suoraan sisältöön

Ympäristövastuu

Uutta elämää Group on vastuullinen kierrätyksen, kiertotalouden ja työelämän osaaja. Työllistämistoimintaan liittyvien palvelujen lisäksi yhdistyksen merkittävänä tarkoituksena on kiertotalouden, erityisesti kierrätyksen, edistäminen. Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme.

Kiertotaloudessa keskeistä on luonnonvarojen hyödyntäminen järkevästi, tehokkaasti ja kestävästi. Tuotteet ja materiaalit säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, korjaamisen, päivittämisen, materiaalien uusiokäytön tai palveluiden avulla.

Yhdistyksen tavoitteena on saada mahdollisimman paljon kierrätykseen lahjoitettuja tuotteita ja materiaaleja uudelleenkäyttöön. Tähän tavoitteeseen liittyen yhdistys osallistuu aktiivisesti Mikkelissä muun muassa eri purkukohteiden tyhjennyksiin yhteistyössä urakoitsijoiden ja purettavien kiinteistöjen omistajien kanssa.

Uutta elämää Group kehittää ympäristötyötään mitattavaksi ja järjestelmälliseksi Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän avulla. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama ja se pohjautuu ISO 14001 -standardiin. Lisätietoa Ekokompassista löydät täältä.

Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuumme toteutuu asiakkaille tuotettavien palveluiden ja yhdistyksen oman toiminnan kautta. Yhdistys tuottaa tavaroiden ja materiaalien vastaanotto- ja noutopalveluja, jotka helpottavat kuluttajien kierrätystä. Asiakkailta kerätyt kierrätystavarat ohjataan ensisijaisesti puhdistettuina uudelleenkäyttöön tai ne huolletaan ja korjataan käyttökelpoisiksi. Materiaaleja käytetään myös desingtuotteiden valmistamisessa.

Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tehostamalla lajittelua ja vähentämällä jätteiden määrää sekä pyrkimällä nykyistä parempaan materiaalitehokkuuteen valmistamissamme tuotteissa.

Ympäristötavoitteemme ovat:

  • Sekajätteen määrän vähentäminen
  • Hankintojen ympäristövaikutuksien vertailu ja huomiointi
  • Ympäristövaikutuksien huomiointi kuljetuksissa
  • Asiakkaidemme ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Henkilöstön kouluttaminen tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset ja toimimaan vastuullisesti

Toimintamme on Ekokompassi-ympäristöohjelman mukaista.

RENET-uudelleenkäyttöverkoston jäsenorganisaatio
Mikkelin Toimintakeskus ry
on vuonna 2022 säästänyt
6100 kg kiinteitä luonnonvaroja ja
907 kg hiilidioksidipäästöjä
myymällä n. 53 000 kpl tuotteita uudelleenkäyttöön.