Suoraan sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Hoivan tukipalvelut- hanke

Hankeaika: 1.2.2024 - 31.3.2026
Vastuuhenkilöt: Raija Martikainen, Sara Sistonen
Kumppanit: Diak

Hoivan tukipalvelut- hankkeessa:

Tavoitteena on kehittää työttömien työnhakijoiden ohjautumista valmennuspalvelujen kautta hoivan tukipalvelutyöhön hoiva-alalle sekä kehittää maakunnallista verkostoitumista ja vahvistetaan kumppanuuksia osallisuuden ja työllisyyden edistämistoimien vakiinnuttamiseksi erityisesti pitkäaikaistyöttömien sekä maahan muuttaneiden nuorien ja työikäisten parissa. Hankkeessa toteutetaan työpajoja, joiden sisältönä on muun muassa osatyökykyisen palkkaamiseen liittyvät haasteet. Työpajat on tarkoitettu sote-organisaatioiden työntekijöille.

Hoivan tukipalvelut- hankkeessa  syvennetään Vetoa hoivaan- hankkeessa kehitettyä valmennusmallia sekä osallistetaan sote-organisaatioita yhteistyöhön. Tavoitteena on päästä valmentautujien kanssa tutustumaan useaan eri palveluasumisen tai kotiin vietäviä palveluja toteuttavan organisaation toimintaan ja löytää työllistymis- ja koulutuspolkuja.

Mitä hankkeella saavutetaan

  • selkeä palvelupolku hoiva-alan tukipalvelutehtäviin
  • yksilöllinen asiakasohjautuminen huomioiden työllistävien organisaatioiden tarpeet, toiveet ja valmiudet
  • Ammattialasuuntautunut valmennusmalli on tuotteistettu ja sovellettavissa eri kohderyhmille
  • Etäosallistumisen mahdollistaminen digitaalisella valmennus- ja oppimisympäristöllä

Konkreettinen tulos auttaa yhteistyökumppaneina toimivia hoiva-alan organisaatioita löytämään työntekijöitä.